ข่าวด่วน : ตลาดไม่ได้รับผลกระทบจากรายงาน GDP แบบผสมจากยุโรป

ข่าวด่วน : ตลาดไม่ได้รับผลกระทบจากรายงาน GDP แบบผสมจากยุโรป