ข่าวด่วน : ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ, EURUSD เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ข่าวด่วน : ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ, EURUSD เพิ่มขึ้นเล็กน้อย